تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

تفاهم نامه مبادله اطلاعات

 

 

تفاهم نامه مبادله اطلاعات مكاني در تاريخ 10/4/83 في مابين وزارت صنايع و معادن و شركت مديريت توليد و انتقال ل و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مبادله گرديد
اطلاعات مكاني در مقياس 1:250000 شامل لايه هاي پايه و لايه هاي خاص صنعت و معدن مي باشد

.در اسفند ماه 83 مبادله اطلاعات بين شركت توانير و شركت گاز انجام شد.اين اطلاعات به پايگاه سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق از مقياس 1:250000 اضافه شد.

در ارديبهشت ماه 84 مبادله اطلاعات بين شركت توانير و دانشگاه اامام حسين (ع ) انجام خواهذ گرديد .

بديهي است بعد از اخذ اطلاعات مذكور به پايگاه سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق در مقياس 1:250000 اضافه خواهد شد

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947