چاپ
سخنراني علمي تحت عنوان : فناوري عامل(Agent) و كاربرد آن درGIS      31/02/1386

 

سخنراني علمي تحت عنوان )  :  فناوري عاملAgent)   و كاربرد آن درGIS

در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 9/3/86 توسط سركار خانم مهندس ليلا حاجي بابايي در سالن مهندس ابراهيمي ارائه خواهد شد.

آدرس : ميدان آزادي، خيابان معراج، سازمان نقشه برداري كشور

 

 

 


 

 

ايجاد شده توسط  admin  در تاريخ  31/02/1386

بازگشت

 سازمان نقشه برداري كشور