تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

سمينار ها

تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 16656

بازديدكنندگان امروز 

(1398/05/30)

 : 1

تاريخ

موضوع

برنامه

ليست كاربران

گزارش

فايل هاي صوتي

مطالب ارائه شده

توضيحات

1397/12/08     سمينار آموزشي استاندارد پايگاه اطلاعات مكاني صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع
1394/10/29     برگزاری کارگاه آموزشی GIS توسط شرکتهای برق منطقه ای تهران، اصفهان و غرب (مکان : دانشکده صنعتی خواجه نصیر)
1393/07/27     جلسه کارگاه آموزشی کاربردهای GISدر صنعت برق
22/02/1388     جلسه پنجم هماهنگی کاربران GIS صنعت برق
11/04/1387       ارائه اقدامات انجام شده در رابطه با GIS توزيع برق اهواز
24/02/1387       جلسه چهارم هماهنگی کاربران GIS صنعت برق
01/05/1383       بررسی و نحوه کاربرد دستگاه GPR
14/06/ 1386       سومین جلسه هماهنگی کاربران GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع با حضور نمایندگان شرکت های برق منطقه ای

30/05/ 1386       تخمین تخریب ساختمانها پس از زمینلرزه در محیط Web GIS

July 18, 2007     
Eric Abe, GIS Administrator at Maui Electric Company, Ltd. talks about the Special Achievement
in GIS Award that Maui Electric received at the 2007 ESRI International User Conference.

25/04/1386       جلسه كارگروه تخصصي نرم افزار

09/03/1386       (فناور ي عاملAgent) وكاربرد آن در

16/02/1386       همایش ملی ژئو ماتیک 1386

08/12/1385       نقش سنجش از دور و GIS در توسعه صنعت برق

06/12/1385       جلسه کار گروه تخصصی نرم افزارGIS

28/11/1385       ارائه فعاليت هاي GIS شركت توانير در شوراي RS/GIS وزارت نيرو

17/11/1385       كاربرد فن آوريWeb-GIS در سامانه هاي اطلاعات مكاني

22/09/1385       managing utility and infrastructures

1385       پروژه راهنماي پايگاه اطلاعات مکاني شهر تهران

1385       geo-awareness  , arcgis-server-arcexplorer

2006       افتتاحيه 2006 ESRI         معرفي امكانات IMAGE-SERVER

06/07/1384       ارائه پايگاه سيستم اطلاعات جغرافياي صنعت برق

14/06/1385       جلسه دوم كاربران GIS برقهاي منطقه اي

18/11/1385       spatial analysis on net work

23/03/1385      دوربين هواييULTRACM گارگاه تخصصي

18/02/1385      همايش ملي ژئوماتيك سال 85

14/12/1384      سمينار سيستم اطلاعات جغرافيايي شركت برق منطقه اي سمنان

03/11/1384      جلسه كاربران سيستم اطلاعات جغرافيايي

28/09/1384      تاسيسات زير زميني سازمان نقشه برداري

22/08/1384      سمينار بررسي ارائه امكانات lazer و ترموويژن

14/10/1383    سمينار SDI در سازمان نقشه برداري

18/05/1384     سمينار GIS و توزيع

02/10/1383    سمينار SDIوزارت نيرو

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947