تماس با ما 	پرسش و پاسخ  سايت هاي مرتبط   اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

SDI-Spatial Data Infrastructure

هدف

انجام مطالعات پايه جهت ارائه راهکارهاي اجرايي جهت حل مسائل مذکور در ارتباط با مديريت داده¬هاي مکاني و توصيفي صنعت برق، هدف اصلي اين طرح مي¬باشد. اهداف تفصيلي طرح عبارتند از:

 • ارائه ساختار مديريت و هماهنگي زيرساخت داده مکاني صنعت برق (EISDI) در بخش انتقال و فوق توزيع (در ارتباط با مسئله اول)

 • ارائه معماري کلان يک سیستم استاندارد توزيع شده براي تسهيل دسترسی و استفاده از داده¬هاي مکاني و توصيفي موجود در شرکتهاي برق منطقه¬اي (در ارتباط با مسئله دوم)

 • تدوين استاندارد فراداده (در ارتباط با مسئله دوم)

 • تدوين دستورالعمل توليد و بهنگام¬رساني داده¬هاي مکاني حين فعاليت روزمره (در ارتباط با مسئله سوم)
 • سمينار ها مقالات

  تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 3859

  بازديدكنندگان امروز 

  (1398/02/30)

   : 1

  نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

  آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
  تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947