تماس با ما 	پرسش و پاسخ  سايت هاي مرتبط   اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

SDI-Spatial Data Infrastructure

شرح خدمات

براي حصول اهداف طرح، طي مراحل لازم مي¬باشد.

3-1- ارائه معماري کلان يک سیستم استاندارد توزيع شده براي تسهيل دسترسی و استفاده از داده¬هاي مکاني و توصيفي موجود در شرکتهاي برق منطقه¬اي

با توجه به اينکه شرکتهاي برق منطقه¬اي متوليان اصلي توليد و نگهداري داده¬هاي مکاني در حوزه تحت مسئوليت خود هستند، بررسی¬هاي انجام شده گوياي آنست که اتخاذ يک روش نيمه متمرکز و سرویس-مبنا راهکار مناسبي براي مديريت و دسترسی داده¬هاي مکاني و توصيفي صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع مي¬باشد. اولين گام براي طراحي و ايجاد چنين سيستمي، در اختيار داشتن يک طراحي کلان از معماري سیستم و اجزاء تشکيل دهنده اين سیستم (شامل سرويسهاي مختلف جستجو، نمايش، پردازش و غيره و وظيفه هر سرويس)، ارتباط اجزاء با يکديگر و استانداردهاي مورد نياز براي ايجاد سيستم (بگونه¬اي که دسترسي، تبادل و استفاده از اطلاعات به سهولت امکان پذير باشد) مي¬باشد. در اين مرحله از طرح، معماري مورد نظر طراحي مي¬گردد.

مراحل اصلي:

 • شناخت

 • مطالعه استانداردهاي OGC

 • تحليل

 • تدوين گزارش

خروجي:

 • سند معماري بالادستي سيستم استاندارد توزيع شده داده¬هاي مکاني صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

  3-2- تدوين استاندارد فراداده

  فراداده عبارتست از اطلاعات راجع به داده¬هاي موجود. جهت فرآهم آوردن امکان جستجوي داده¬هاي مکاني و توصيفي و دسترسی به داده¬هاي مورد نياز، لازم است درکنار داده¬هاي اصلي، فراداده نيز ذخيره¬سازي گردد. اين فراداده¬ها از طريق کاتالوگ سرويسها در اينترنت منتشر شده و امکان جستجو را براي کاربران فرآهم مي¬سازد. به منظور يکنواخت سازي فراداده¬ها و فرآهم آوردن بستري استاندارد براي مديريت آنان، در اين مرحله از طرح استاندارد فراداده تدوين مي¬گردد.

  مراحل اصلي:

  • شناخت

  • مطالعه استانداردهاي ISO 19115 و ISO 19139، ISO 19119

  • تدوين گزارش

  خروجي:

 • سند استاندارد فراداده اطلاعات و سرويسها

  3-3- تدوين دستورالعمل توليد و بهنگام¬رساني داده¬هاي مکاني حين فعاليت روزمره

  بهترين روش براي مديريت اطلاعات، توليد و بهنگام¬رساني اطلاعات در زمان احداث يا توسعه تاسيسات جديد (مثلا احداث دکل يا نيروگاه) يا عمليات تعمير و نگهداري که منجر به تغيير اطلاعات مي¬گردد، توسط عامل توسعه يا عامل تغيير و بهنگام رساني است. اين مسئله موجب مي¬گردد به محض وقوع کوچکترين تغيير در شبکه، اطلاعات مربوطه در پايگاه داده GIS نيز بهنگام گردند. تحقق اين مهم نيازمند وجود دستورالعملهاي اجرايي مناسب مي¬باشد که به تفکيک داده مکاني و توصيفي، متولي آن و نحوه ثبت تغييرات تشريح گرديده باشد. در اين مرحله از طرح، دستورالعملي براي توليد و بهنگام رساني داده¬هاي مکاني و توصيفي پايگاه داده GIS (متناسب با استاندارد پايگاه اطلاعات مکاني صنعت برق) توسط شرکتهاي برق منطقه¬اي حين فعاليت روزانه تدوين مي¬گردد. براي ايمنظور سه شرکت برق منطقه¬اي (پيشنهاد مي¬گردد مازندران، تهران و آذربايجان) مورد مطالعه قرار گرفته و براساس آن اين دستورالعمل تدوين مي¬شود.

  مراحل:

  • شناخت

  • تحليل

  • تدوين گزارش

  خروجي:

 • گزارش دستورالعمل توليد و بهنگام¬رساني داده¬هاي مکاني حين فعاليت روزانه
 • سمينار ها مقالات

  تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 4404

  بازديدكنندگان امروز 

  (1398/07/26)

   : 1

  نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

  آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
  تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947