تماس با ما 	پرسش و پاسخ  سايت هاي مرتبط   اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

شناخت تشکیلاتی و نیازمندیهای کار

 • شناخت تشکیلاتی و نیازمندیهای کاربران

 • مدل مفهومی

 • انتخاب محیط

 • استاندارد پایگاه اطلاعات جغرافیایی

 • دستورالعمل تولید، جمع آوری و بهنگام سازی اطلاعات

 • دستورالعمل ویرایش اطلاعات

 • دستورالعمل کنترل کیفیت اطلاعات

 • دستورالعمل کارتوگرافی اطلاعات

 • مشخصات فنی فاز اجرایی و اسناد مناقصه
 • نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

  آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
  تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947