تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

4- جلسات مربوط به تشکیلات

26

27

28

29-30

3- صورت جلسات كميته تخصصي GIS شهري

تاريخ جلسه : 9/9/1382

تاريخ جلسه : 23/9/1382

تاريخ جلسه : 14/10/1382

تاريخ جلسه : 28/10/1382

تاريخ جلسه : 26/11/1382

تاريخ جلسه : 10/12/1382

الگوی ایجاد Gis شهری (جلد اول) شناخت اقلام اطلاعات مکانی موجود مورد نیاز

مطالعه و تحقیق در مورد ایجاد پایگاه داده شهری با انجام پروژه راهنما برای بخشی از شهر تهران

2- صورت جلسات كميته تخصصي سياست گذاري تهيه ازبيلت تاسيسات زيرزميني

تاريخ جلسه : 9/7/1382

تاريخ جلسه : 4/8/1382

تاريخ جلسه : 18/8/1382

تاريخ جلسه : 3/9/1382

تاريخ جلسه : 17/9/1382

تاريخ جلسه : 23/9/1382

تاريخ جلسه : 15/10/1382

تاريخ جلسه : 20/11/1382

تاريخ جلسه : 24/12/1382

تاريخ جلسه : 19/2/1383

1- صورت جلسات شوراي سياست گذاري سيستم اطلاعات مكاني و سنجش از دور وزارت نيرو

تاريخ جلسه : 21/8/1382

تاريخ جلسه : 27/8/1382

تاريخ جلسه : 25/9/1382

تاريخ جلسه : 15/11/1382

تاريخ جلسه : 3/12/1382

 شورای سیاستگزاری RS و GIS وزارت نیرو 23/10/85

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947