تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 5945

بازديدكنندگان امروز 

(1398/01/06)

 : 1

نسخه نهايي فرآورده هاي طرح جامع GIS انتقال و فوق توزيع

شناخت تشكيلاتي و نيازمنديهاي كاربران

مدل مفهومي ويرايش دوم 15/2/87

انتخاب محيط

استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي ويرايش دوم 15/2/87

دستور العمل توليد و جمع آوري و بهنگام سازي اطلاعات
دستور العمل ويرايش اطلاعات
دستور العمل كنترل كيفيت اطلاعات
دستور العمل كارتوگرافي اطلاعات
مشخصات فني فاز اجرايي و اسناد مناقصه

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947