تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir
 

كميته راهبر يGIS بخش انتقال و فوق توزيع

 
 

به منظور انجام تكاليف قانوني برنامه‌هاي توسعه (ماده 56 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي) و هماهنگي وهمسويي ميان بخش‌هاي مختلف شركت توانير وشركتهاي زيرمجموعه وحمايت از انجام فعاليتهاي اجرايي، تشكيل كميته ملي راهبري GIS توليد،انتقال و فوق توزيع شركت توانيربه منظور يافتن بهترين مسيربراي طراحي خطوط جديد، يافتن بهترين مسيربراي طراحي خطوط جديد، مكان يابي پست، مكان يابي نيروگاه، تهيه نقشه چگالي بار، كاربرد GIS در امور حقوقي، ثيت و تحليل مكاني حوادث شبكه انتقال نيرو، امكان سنجي فروش انشعاب مراكز مصرف بزرگ، ضروري ميباشد. همچنين ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با سيستم اطلاعات جغرافيايي كه مجموعه‌اي از سياست‌ها، استانداردها، فناوري‌ها، داده‌هاي مكاني، سازمان‌ها و نيروي انساني كه مي‌تواند با به كار گرفتن سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي مواردي از قبيل جمع‌آوري از جمله سنجش از دور، دسترسي و استفاده بهينه از داده‌هاي مكاني در سطح شركت توانير و شركتهاي زير مجموعه را تسهيل و هماهنگ نمايد، كميته‌ راهبريGIS توليد،انتقال و فوق توزيع تشكيل مي گردد .

اهداف :

1. سياستگذاري در جهت هماهنگی و يكسان سازي فعالیت‌های سيستم‌های اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توليد وانتقال و فوق توزيع جهت هم افزايي اينگونه فعاليتها

2. شناسايي فناوري هاي جديد در سيستم هاي GIS و ترويج آن در صنعت برق

3. ارائه پيشنهادات و راهكارهايي به مديران ارشد صنعت برق جهت استقرار سيستم اطلاعات مكاني در امور تصميم سازي و تصميم گيري بخش هاي مختلف صنعت

4. ارائه راهكارهاي مناسب به منظور ايجاد انگبزه در شركتهاي زير مجموعه جهت پياده سازي و استقرار GIS

5. ارائه راهكار مناسب جهت تبادل اطلاعات پايه واحد هاي تابعه صنعت برق با ساير سازمان هاي دولتي و شركتهاي زير مجموعه

 
 

>>صفحه اصلی <<

اعضا

احكام

صورتجلسات

مكاتبات

پیش نویس نظامنامه

 

تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 9192

بازديدكنندگان امروز 

(1398/05/30)

 : 1

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947