تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 3393

بازديدكنندگان امروز 

(1397/08/29)

 : 2

دستورالعمل هاي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني (ويرايش دوم) و مدل منطقي GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947